Utstyrsklasser

Stør-
relses-
bteg-
nelse
Snørekapasitet Eksempel på snelle med
denne størrelsesbetegnelse
Bruke til fiske i IGFA-klasse
Dacron
Yards
Brudd-
styrke
i pund
(lbs.)
Mono
meter
Dia-
meter
mm.
Pund (lbs.) Kg Betegnelse
1/0 1000 6 825 0.20 Penn Senator 110 6 2 Ultra lett
2/0 1000 12 850 0.30 Fin-nor Golden Regal 12 6 Ekstra lett
2½ /0 700 20 600 0.40 Penn International 20 20 10 Lett
3/0 700 20 600 0.40 Penn senator 112H 20 10 Lett
4/0 600 30 600 0.50 Ambassadeur 30 30 15 Middel lett
6/0 600 50 500 0.65 Everol 50 24 Medium
7½ /0 1000 50 975 0.65 Fin-nor 50 24 Medium
9/0 1300 50 110 0.65 Everol 50 24 Medium
10/0 725 80 615 0.80 Penn 116 A 80 37 Middels tung
12/0 950 80 825 0.80 Penn 80 W 80 37 Middel tung
12/0 1070 80 915 0.80 Everol 80 37 Middel tung
14/0 850 130 685 1.00 Penn 117 130 60 Tung
14/0 1070 130 915 1.00 Everol 130 60 Tung
16/0 1000 130 685 1.00 Penn 118 130 60 Tung