Aurebu er ein del av "A world of fishing" organisasjonen.
Aurebu er den eldste fiskekart løsningen for fiske i Norge. Vi startet opp som et privat hjemmesideprosjekt i 1996 da grunnleggeren (Matthew G. Hauge) lekte seg med å lære html programmering. Første utkast til fiskekartet kom i ut på nett da domenet aurebu.no vart registrert. Heimesida bestod da av kun nokre få sider, samt fiskekartet som på den tiden hadde 15-20 fiskeplasser lagt opp. Innregistrering av fiskeplasser foregikk ved at man som besøkende fylte ut ett skjema som vi seiner la inn data fra ved å manuellt programmere siden. Dette var svært tungvindt arbeid, og utviklinga av siden gjekk tregt. Seinere fekk vi med oss ein programmerer i språket PHP til å lage ein interaktiv databaseløsning. Tanken var da å ha ein kommersiell hjemmeside der vi skulle ha kart over overnattingssteder og andre bedriftsgrupper med på kartet. Disse skulle da betale for annonsen på siden vår. Programmereren vår gav seg med halvferdig arbeid, og igjen måtte Matthew til med å lære seg noe nytt, PHP programmering.
Arbeidet har gått seint, men etter den siste store oppdateringen av siden tidlig våren 2004 har siden blitt hyppigere oppdatert takket være bedre rutiner og ikkje minst programvare i bakkant.


Tar du imot utfordringen ??
Vi er den norske delen av organisasjonen "A World of Fishing" Organisasjonen har som mål å bevare sportsfiske som kultur, fritidsaktivitet, og naturopplevelse. Vi jobber på fleire felt med å bevare/restaurere fiskeplasser og naturen rundt, samt formiddle kunnskap om naturen og den flotte naturopplevelsen som ein fisketur er. Dette gjør vi ved å delta aktivt når lokale jakt og fiskeorganisasjoner og andre lokale krefter settes i sving med å kultivere fiskeplasser, vann og elver, og ikkje minst når det arrangeres turer for barn, eller andre som har behov for ein flott naturopplevelse. I tillegg er vi åpne for å motta donasjoner fra firma og bedrifter som vil hjelpe slikt arbeid. Pengene vil bli fordelt til forskjellige tiltak som f.eks kalkingsarbeide i ett vassdrag, eller ett skuleprosjekt der ein skuleklasse skal kultivere ein bekk eller elv. Fi tar også gjerne imot fiskeutstyr til testing fra utstyrsproduenter. Etter uttesting vil utstyret bli gitt til skuler og organisasjoner som har behov for litt ekstra.

I tillegg trenger vi medlemmer. Medlemspris er 70,- NOK per år. Medlemspengene går til drift av sidene våre, og organisasjonen vår. Dersom det blir noe til overs blir det brukt til å støtte en eller annen aktivitet som hører inn under vårt interesseområde, f.eks ett kultiveringsprosjekt, en ferieklubb el.l.