Havmeitetabell

Fiskeart Stang Snelle Sene Fortom Krok Agn Fisketeknikk Bunnforhold Gode råd
Berggylte IGFA 4 kg "Multiplikatorstang", haspelstang 1/0 lett multiplikatorsnelle, haspelsnelle Mono 0,35-0,40 Paternostertakkel. Ca 100 cm langt. Lages av mono 0.60 mm 1-2/0 Skjell, sneglekjøtt, fersk reke, mark. Tar kunstig agn. Ankret båt, drivende båt Steinet Blåstål finnes på samme type bunn og fiskes på samme måte.
Lyr IGFA 6-10 kg 1/0-2/0 Ambassadeur 12, eller tilsvarende Mono 0,30-0,40 Slepetakkel. Til sammen ca 300 cm langt. Lages av mono 0.50 mm.
Paternoster-takkel. ca. 120 cm langt iberegnet 2 opphengere. Lages av mono 0.70 mm.
2/0-4/0 Tobi, Makrellstrimler, Reke, SIldestrimler. Tar kunstig agn. Drivande båt, ankret båt. Hard, kupert, vrak  
Gråhai IGFA 10-15 kg 3/0-4/0 Ambassadeur 10 000, eller tilsvarende Mono 0,40-0,50 Glidetakkel. Tilsammen ca. 200 cm langt. Lages av flertrådet wire, testet til 100-120 lbs. 6/0-8/0 O'shy Makrell, Sild, (Halv fisk eller fillet) Så fersk som mulig. Drivende båt, flu. Sandbanker og dybderenner på 30 m dyp og mer. Vent på mothugg
Sei IGFA 6-15 kg 2/0 Ambassadeur 10 000, eller tilsvarende Mono 0,30-0,40 Slepetakkel. Tilsammen ca 300 cm. langt. Lages av mono 0.60 mm.
Paternostertakkel. 100 cm langt iberegnet 1 opphenger. Lages av mono 0.80 mm.
3/0-6/0 Tobis, Makrellstrimler, Fiskefillet, Fiskebit, Fersk reke. Tar kunstig agn. Drivande båt, ankret båt. Hard, kupert, vrak.  
Havbrasme IGFA 4 kg Haspelstang 1/0 lett multiplikatorsnelle Mono 0.30 Slepetakkel. 100-200 cm langt. Lages av mono 0.50mm. eller flertrådet wire testet på 30 lbs. Maiting med dupp. Bruk blyant- eller antennedupp og blyhagl. 4-11. lang skaft. Makrellstrimler, SKjell. Tar kunstig agn. Drivande båt, ankret båt. Kupert og blandingsbunn på 20 m dyp og mer. Gjerne over vrak.  
Gråsteinbit IGFA 10 kg 2/0 Ambassadeur 12, eller tilsvarende Mono 0.40 Blandingstakkel. 120 cm. langt. Slepefortom ca. 25 cm lang. Lages av 0.70 mono iberegnet 1 opphenger. SLepetakkel med 2 kroker. 3/0-6/0 O'Shy Akkar, skjell, makrellbit, sildebit. Tar kunstig agn. Drivende båt. Korallbunn på 20 m dyp og mer.  
Havål IGFA 24 kg 4/0 Mono 0.60 Dacron 50 lbs Glidetakkel. TIlsammen ca. 100 cm langt. Lages av 50cm mono pluss 50 cm flertrådet wire, testet på 120 lbs. 6/0-8/0 O'Shy. Makrell og sild (Hel, halv eller filletbit) Så fersk som mulig. Akkar Ankre båt. Vrak, steinet. Høytrykk og natt gir best fiske
Håbrann IGFA 15-24 kg 4/0, 6/0 Mono 0.50-0.65 Storvilttakkel. Vanligvis 450 cm langt (Maks 914 cm). lages av flertrådet wire (Testet på 300 lbs) Oppdelt av 2-3 kraftige svivler. Fortom avsluttes med ca. 75 cm entrådet wire 0.60 mm. 6/0-10/0 O'Shy Tunfiskkrok. Makrell, sild, sei, horngjel (Hel, halv eller filet). Drivande båt, ankret båt, flu. Pelagisk hai. Jager over blandet bunn på kanten av Norskerenna. Meiting på 6, 15 og 25 m. Vent på mothugg.
Håkjerring IGFA 24-37 kg 6/0, 9/0 Dacron 50-80 lbs.  Glidetakkel. Tilsammen ca. 700 cm. Lages av flertrådet wire som er testet til 400 lbs. Avdelt med 3-4 kraftige svivler. Avsluttes med ca 100 cm entrådet wire med 0.90 mm diameter. 8/0-10/0 Tunfiskkrok. Makrell, sild, sei, torsk, lyr, gjerne i kilosstørrelse. Drivande båt, ankret båt, flu. Myk bunn på 150 m dyp og mer. Søkket ligger på bunnen.  
Kveite IGFA 15-24 kg 4/0, 6/0 Dacron 30 lbs., 50 lbs. Mono 0,50-0,65 Glidetakkel. TIlsammen ca. 200 cm. Lages av mono 1 mm eller flertrådet wire som er testet til 120 lbs. Avsluttes med lokkeskje og 20 cm slepefortom av flertrådet wire.
Paternostertakkel. Tilsammen ca. 250 cm lang, iberegnet 1 opphenger. Lages av mono 1,2 mm.
8/0-10/0 O'Shy eller Tunfiskkrok Makrell, sild, sei-hel, halv eller filet. Akkar. Tar kunstig agn. Drivende båt. Kupert, Strømrikt. Jager i forskjellige vannlag.
Piggskate IGFA 15 kg 3/0 Dacron 30 lbs. Mono 0.50 Glidetakkel. Tilsammen 150 cm. Lages av flertrådet wire. Testet til 60 lbs. Slepetakkel med 1 opphenger. 4/0-6/0 O'Shy Makrell, sei,sild som filet eller store biter. Drivande båt, ankret båt, flu. Sand, grus, blandet 30 m dyp og mer. Søkket ligger på bunnen. Vent med mothugg. Kloskate og småflekket rødhai fiskes på samme måte, tid og sted.
Hyse IGFA 6-10 kg 2/0 Ambassadeur 12 (eller tilsvarende) Dacron 20 lbs Blandingstakkel. Tilsammen 100 cm. Lages av mono 0.70 mm med 2 opphengere.
Slepefortom ca. 20 cm.
2/0-4/0 Makrellbit, sildebit, tobis, skjell og mark. Tar kunstig agn. Drivande båt, ankret båt. Blandet bunn, 30 m dyp og mer.  
Lysing IGFA 10 kg 2½/0, 3/0 Dacron 20 lbs. mono 0.40 Glidetakkel. Tilsammen 150 cm. Lages av 0.80 mm. mono. Avsluttes med lokkeskje og slepefortompå 20 cm av flertrådet wire, testet på ca. 80 lbs.
Paternostertakkel.
6/0-8/0 O'Shy Makrell og sild som halv fiske eller filet. Akkar. Tar kunstig agn. Drivande båt, ankret båt. Strømfylte banker, 30 m dyp og mer. Fisket best om natten.
Brosme IGFA 10-15 kg 2½/0, 3/0 Dacron 20 lbs., dacron 30 lbs. Glidetakkel. Lages av mono 0.80 mm, ca. 120 cm
Paternostertakkel.
6/0-8/0 O'Shy Makrell, sild, horngjel og akkar. Filet eller halv fisk. Tar kunstig agn. Ankret båt Steinet. Mer enn 50 m dyp  
Lange IGFA 10-15 kg 2½/0, 3/0 Dacron 20-30 lbs mono 0.50-65 Glidetakkel. Tilsammen ca. 100 cm. Lages av mono 0.80 mm eller flertrådet wire testet på ca. 80 lbs. Avsluttes med lokkeskje og slepefortom på 15 cm av flertrådet 80 lbs. wire.
Paternostertakkel.
6/0-8/0 Makrell, sild, horngjel og sei- halv fisk eller filet. Akkar, tobis og mark. Tar kunstig agn. Drivande båt, ankret båt.  Steinet, vrak.  
Makrell IGFA 4-6 kg "multiplikatorstang", haspelstang 1/0 multiplikatorsnelle, haspelsnelle Mono 0.30 Blandingstakkel. Tilsammen 120 cm. Lages av mono 0.60 mm med 2 opphengere. Slepefortom ca. 30 cm. 2-1/0 Brisling, fersk reke, sildebit. Tar kunstig agn. Drivande båt, ankret båt.  Kupert. Taggmakrell fiskes på samme måte, tid og sted.
Breiflabb IGFA 15 kg 3/0-4/0 Mono 0.50-0.65 Slepetakkel. Tilsammen 150 cm. Lages av mono 0.90 mm eller flertrådet 100 lbs wire. Avsluttes med lokkeskje og slepefortom på 20 cm av flertrådet wire. 6/0-8/0 O'Shy Makrell, sild som filet. Alt som hel eller halv fisk. Pigghåbiter. Tar kunstig agn. Drivende båt Blandet  
Horngjel IGFA 4 kg "multiplikatorstang", haspelstang 1/0 multiplikatorsnelle, haspelsnelle Mono 0.25-0.30 Meiting med dupp. Bruk blyant eller antennedupp og blyhagl. 2-8 Smale strimler av makrell- eller seibuk. Tobis, mange børstemark. Tar kunstig agn. Drivande båt, ankret båt. Holder til i overflaten. Ofte ved strømkanter og drivende gjenstander. Vår og høst på grunt vann i skjærgården. Vent på mothugg ved meiting.
Pigghå IGFA 10 kg 2½/0, 3/0 Mono 0.40 Blandingstakkel. Tilsammen ca 150 cm. Lages av mono 0.90 mm med 1-2 opphengere. Ca. 30 cm slepefortom av flertrådet 80 lbs. wire. 6/0-8/0 O'Shy Makrell-eller sildefilet, eller i biter. Akkar. Drivande båt, ankret båt, flu. Myk bunn.  
Piggvar IGFA 6-10 kg 2/0, Ambassadeur 10 000 (eller tilsvarende) Mono 0.40 Slepetakkel. Tilsammen ca. 250 cm med 1 eller 2 opphengerfortommer med perler. Lages av 0.60 mm mono. Avsluttes med lokkeskje og fortom på 15-25 cm. 2/0-5/0 Tobis. Strimler av makrell, horngjel, gjedde eller sei. Tar kunstig agn. Drivande båt, ankret båt. Lesiden av strømfylte sand- og grusbanker. Hold agnet i bevegelse. Slettvar fiskes på samme måte, tid og sted.
Rødspette IGFA 4 kg haspelstang 1/0 multiplikatorsnelle, haspelsnelle Mono 0.30 Slepetakkel. Samme modell som for piggvar. Fortom av mono 0.45 mm. 4-1/0 Langt skaft Skjell, sandmark, fiskestrimler, skalldyr. Tar kunstig agn. Drivende båt Myk bunn, gjerne ved skjellbanker på 10-40 m dyp. Går grunnest i sommerhalvåret. Hold fortommen i bevegelse langs bunnen.
Sandflyndre IGFA 4 kg "Multiplikatorstang", haspelstang Multiplikatorsnelle, haspelsnelle Mono 0.30 Slepetakkel. Samme modell som for piggvar. Fortom av mono 0.45 mm. 4-1/0 Langt skaft Skjell, sandmark, fiskestrimler, skalldyr. Tar kunstig agn. Drivende båt SAnd- og skjellbanker fra 3-30 m dyp. Grunnest om sommeren. Hold fortommen i bevegelse langs bunnen.
Skrubbe IGFA 4 kg "Multiplikatorstang", haspelstang Multiplikatorsnelle, haspelsnelle Mono 0.30 Slepetakkel. Samme modell som for piggvar. Fortom av mono 0.45 mm. 4-1/0 Langt skaft Skjell, sandmark, fiskestrimler, skalldyr. Tar kunstig agn. Drivende båt Myk bunn ned til ca. 25 m dyp. Vanlig ved elvemunninger. Hold fortommen i bevegelse langs bunnen.
Storskate IGFA 24 kg 4/0 Penn 349 HC (eller tilsvarende) Dacron 50 lbs. Glidetakkel. Ca. 180 cm. Lages av flertrådet 120 lbs. wire. 8/0-10/0 O'Shy eller Tunfiskkrok. Makrell, sild, sei, som filet eller halv fisk. ANkret båt, flu. Sand, grus. La søkket ligge på bunnen, vent på mothugg.
Tykkleppet multe IGFA 4 kg 1/0 Mono 0.20-0.30 Maiting med dupp. Bruk blyantdupp og blyhagl.
Paternostertakkel. Lages av mono 0.30 mm, 75 cm langt. Bruk lett søkke.
12-8 Små brødboller, mange børstemark, ostepasta. Tar kunstig agn. Flu med samme agn som sitter på kroken. Blandingsbunn nær kysten. Gjerne ved utslipp av varmt vann og elvemunninger. Fisker best på stille, varme dager.
Makrellstørje IGFA 37 kg 12/0 Dacron 80 lbs., Nylon 0.80 Storvilttakkel. Ca. 450 cm (Maks 914 cm). Lages av mono 1.5 mm eller 0.75 hel eller flertrådet wire testet for 400 lbs. Deles opp med 1-2 kraftige svivler. 8/0-12/0 Tunfiskkrok Makrell, sild, sei, horngjel, som hel eller halv fisk. tar kunstig agn. Drivande båt, ankret båt, flu. Pelagisk fisk. på åpent hav over blandingsbunn. Maiting på foskjellige dyp.
Torsk IGFA 10 kg 2½/0 Ambassadeur 12 ( eller tilsvarende) Mono 0.40 Blandingstakkel. Tilsammen 150 cm. Lages av mono 0.45 mm med 2 opphengere. Slepefortom ca. 25 cm. 2/0-6/0 Makrell, sild, sei, akkar, skjell, mark, skalldyr. Tar kunstig agn. Drivende båt. Blandet  
Hvitting IGFA 4-6 kg 1/0 Multiplikatorsnelle. Mono 0.30 Blandingstakkel. Tilsammen 120 cm. Lages av mono 0.45 mm med 2 opphengere. Slepefortom ca. 25 cm. 4-1 Sildebit, reke, skjell, makrellbit. Drivande båt, ankret båt. Myk bunn, på 20 m dyp og mer.