Meldingsforum

Vi har valt å ikkje ha eige forum, men stiller heller opp som moderator på http://www.fiskeforum.no
Fordelen med å gjera det slik er at vi dermed jobbar saman med fiskeforum om å gje eit betre tilbud både til Fiskeforum, og våre eigne besøkare.